Kürt Dağlarında Kan Yağmurları

ISBN 978-3945238141
bestellen

Kürt Dağlarında Kan Yağmurları

Şerafettin dağlarında geçen bu serüvenimize başlamadan önce, bu kutsal dağ hakkında kısa tarihi bilgilendirme ile hayat hikâyemize başlamak istiyorum. Dağın eteklerine irili ufaklı yüzlerce köy ve mezra serpilmiş durumda. Daha da ötesi yüzlerce yıldır bu dağların vazgeçilmeyen sakinleri Beritanlar'ı yazmadan eksik kalacağını ve sırası ile bu dağları mesken tutan kavimler ve imparatorluklar Med'ler, Pers'ler, Roma ve Bizans egemenlikleri altında kaldıktan sonra 1071'de Selçukluların Malazgirt savaşı ile bölgeye hâkimiyetleri başladı. Sonrasında ise Akkoyunlular ve Karakoyunluların hâkimiyetinden sonra, uzun bir süre kendi dağlarında özgür yaşayan Kürtler ve Er- menilerin bu durumuna son veren ve 1514'te Çaldıran savaşı ile Osmanlı idaresine geçerek Osmanlı'ya bağlı bir şekilde Cumhuriyete kadar devam etti

Kürt halkının kaderini açıklar Yani yazar tarihin derinliklerine gider. 230 heyecan verici ve hareketli sayfaları.